NIŪNIAVAITĖ Stasė

Stasė Niūniavaitė

NIŪNIAVAITĖ Stasė (1923 01 20 Maldenių k., Telšių r. – 2002 07 02 Telšiuose) – mėgėjų teatro režisierė, aktorė, literatė, visuomenės veikėja. Mokėsi Dauginių prad. m-loje, Viekšnių prog-joje, Telšių g-joje, čia įsijungė į literatūrinį gyvenimą, su V. Mačerniu, Butkų Juze, P. Geniu, S. Anglickiu, P. Jurkum ir kt. jaunais rašytojais dalyvavo literatūriniuose vakaruose, savo eilėraščius skelbė „Žemaičių žemėje“, „Ateities spinduliuose“, „Mokslo dienose“. Hitlerinės okupacijos metais gyveno Vilniuje, dalyvavo atskleidžiant ir skelbiant sovietinio okupacinio režimo nusikaltimus. 1944 priimta į Telšių dramos teatrą, bet po metų vėl išvyko studijuoti į Vilniaus u-tą. Tais pat 1945 m. suimta, apkaltinta politinėje byloje, nuteista 10 metų lagerių. Grįžusi negavo leidimo dirbti Šiaulių dramos teatre. Nuo 1956 – Akmenės kultūros namuose renginių režisierė, nuo 1958 – dramos kolektyvų vadovė Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, čia suburtą dramos mėgėjų būrelį išugdė į liaudies teatrą, su kuriuo iki 1992 pastatė per 50 įvairių žanrų dramos veikalų, tarp jų H. Ibseno, J. Grušo, K. Sajos ir kt. autorių pjesių. Paskelbė prisiminimų apie V. Mačernį, Butkų Juzę, kt. Žemaitijos kultūros veikėjus, Šiaulių aktorius. Iki 1972 dėstė lietuvių kalbą Naujosios Akmenės darbininkų jaunimo vakarinėje vid. m-loje, tautinio atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio struktūrų veikloje, 1990 – 1995 buvo Akmenės r. t-bos deputatė. Jos veikla ir kūryba aptartos A. Juodpusio kn. „Stasė Niūniavaitė teatro režisierė, literatė, politinė kalinė, visuomenininkė“.Jos tremties prisiminimų paskelbta 1995 žrnl. „Metai“, Akmenės r. tremtinių ir politinių kalbinių prisiminimų knygoje „Žvarbieji vidurnakčiai“. 2001 persikėlė gyventi į Telšius.

< Atgal