NOREIKIENĖ Matilda

NOREIKIENĖ Matilda (g. 1943 09 04 Pakempinių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2021 11 20 Naujojoje Akmenėje) – ekonomistė. 1963 baigė Akmenės vid. m-lą, 1967 – Vilniaus u-to Ekonomikos f-tą. Nuo 1967 – Telšių r. finansų skyriaus vyr. inspektorė, vyr. inspektorė – vedėjo pavaduotoja, nuo 1973 – Akmenės r. finansų skyriaus biudžeto vyr. inspektorė – vedėjo pavaduotoja, nuo 1979 – biudžeto inspekcijos viršininkė – skyriaus vedėjo pavaduotoja, nuo 1990 – Finansų skyriaus vedėja, nuo 1994 – Akmenės r. valst. mokesčių inspekcijos viršininkė, 1997 – 2013 – Akmenės r. s-bės administracijos Finansų (Finansų ir biudžeto valdymo) skyriaus vedėja.

< Atgal