OPERA

OPERA – muzikinis dramos žanras; dainuojamasis veikalas, pritariant orkestrui. 1932 Viekšniuose M. Petrausko liaudišką operą „Birutė“ pastatė muzikos pedagogas V. Deniušis. Surengti 3 spektakliai. 1959 šią operą Ventos kultūros namuose pastatė A. Gricius, tačiau spektakliai buvo uždrausti. 1989 02 16 opera „Birutė“ pastatyta Akmenės kultūros namuose. Vietos vokalinio meno mėgėjams talkino Klaipėdos muzikos m-los liaudies instrumentų orkestras. Dar kartą opera „Birutė“ pastatyta 2009 birželio mėn., pastatymas skirtas Lietuvos vardo paminėjimo istorijos šaltiniuose tūkstantmečiui. Naujosios Akmenės mst. stadione apie 1960 yra vaidinta V. Klovos opera „Pilėnai“, Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro gastrolėms skirtas variantas.

< Atgal