ORANTAS Aloyzas

Aloyzas Orantas

ORANTAS Aloyzas (1955 05 12 Papilio apyl., Biržų r. – 2005 10 05 Šiauliuose) – katalikų kunigas, Papilės klebonas. Mokėsi Kruopių (Akmenės r.) ir Bazilionių (Šiaulių r.) vid. m-lose, Šiaulių 13-ojoje technikos m-loje; 1982 baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų s-joje, kunigu įšventintas vyskupo L. Povilionio 1982 06 06 Kauno Arkikatedroje bazilikoje. Klebonas Kruopiuose (1987 – 2002), Į Papilę paskirtas 2002 po kun. J. Bučelio, tęsė jo pradėtas parapijos dvasinio gyvenimo tradicijas, aptarnavo Šiaudinės parapiją.

< Atgal