PADVARĖLIAI

PADVARĖLIAI – kaimas Akmenės sen., 3 km į v. nuo Akmenės, Akmenės – Daubiškių kelio deš. pusėje. Plotas 318,28 ha.1923 buvo 2 tokio pavadinimo kaimai: viename buvo 8 ūkiai su 50 gyv., antrame – 9 ūkiai su 45 gyv. Po II pas. karo laikomas vienu kaimu, kuriame formavosi buv. „Laisvės“, kolūkio centras, vėliau – Lenino kol. pagalbinė gyvenvietė. Sovietinė okupacinė valdžia 1945 nuteisė Praną Šapkauską 10 m. lagerių ir 5 m. tremties, nuteistasis 1946 sausį mirė lageryje. 1974 iš Dabikinėlės k. perkelta prad. m-la, sumažėjus mokinių kontingentui uždaryta ir 2000 išregistruota. 1959 buvo 68 gyv., 1970 – 87 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius aplinkiniuose kaimuose, įsikūrė dalis nukeltų ūkių savininkų. 1981 buvo 42 ūkiai su 123 gyv., 1999 – 48 ūkiai su 102 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 97 gyv. Išpopuliarėjo 1997 per kaimą tekančio Rūdupio slėnyje įrengus sakralinį objektą – Ramybės slėnį. Padvarėliuose 1852 g. generolo P. Plechavičiaus tėvas Ignas Plechavičius, 1905 – mokytojas tautodailininkas A. Kazlauskas, 1959 – biomedicininių mokslų daktarė J. Kriauzienė.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal