PAEGLESIAI

PAEGLESIAI – kaimas Ventos sen., 2 km į r. nuo Ventos mst. Plotas 121,82 ha. Pietine dalimi prateka Eglesys. Susiformavo iš XIX a. buvusių 2 dvarų. 1941 sovietinės okupacinės valdžios ištremtas dvaro savininkas K. Slonskis tremtyje mirė. 1959 buvo 153 gyv., 1970 – 336 gyv., 1981 – 47 ūkiai ir 401 gyv. (didelę jų dalį sudarė Vaikų namų, vėliau – Vaikų pensiono globotiniai); 1999 buvo 46 ūkiai su 104 gyv. ( be Akmenės vaikų pensiono gyventojų), 2016 gyv. vietą deklaravę 236 asmenys (kartu su Ventos socialinės globos namų globotiniais).

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Sruogaitė D. Atminties archeologija.

< Atgal