PAEGLESIŲ DVARAI

PAEGLESIŲ DVARAI – buvę 2 dvarai Paeglesių k., Ventos sen., 2 km nuo Ventos mst. 1923 buvo 5 ūkiai su 30 gyv. ir 3 ūkiai su 16 gyv. 1940 Paeglesių I dvaro savininkas K. Slonskis valdė 124,5 ha žemės, o Paeglesių II dv. savininkė V. Urbonavičienė – 82 ha. Konstantinas ir Stanislava Slonskiai buvo apsišvietę ir mėgstantys bendrauti, bičiuliavosi su Viekšnių krašto inteligentais ir ten viešinčiais Kauno menininkais. Paeglesiuose ne kartą yra buvoję B. Sruoga su šeima ir uošviu K. Daugirdu iš Bugių, Santeklių dvaro savininkė O. Bagnickaitė, miškininkas, būsimas sovietinės valdžios politinis kalinys P. Vilkus ir kiti šviesuoliai. Po II pas. karo išnyko, pirmojo dvaro sodybvietė užstatyta Akmenės vaikų internato (vėliau – pensionas, globos namai) pastatais, išlikę tik kai kurie buv. dvaro fragmentai.

< Atgal