PAGAMĖ

PAGAMĖ – kaimas Papilės sen., 4 km į pietvakarius nuo Papilės, tarp Ventos upės ir Žalnieriškių mšk. Plotas 72,20 ha. Eina Šiaulių – Mažeikių kelias ir glž. 1923 buvo vienkiemis su 6 ūkiais ir 26 gyv. 1951 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 7 asmenų Jono ir Liudos Januškių šeimą. 1959 buvo 27 gyv., 1970 – 26 gyv., 1981 buvo 8 ūkiai su 15 gyv., 1997 bebuvo likęs 1 gyv., 1999 – jau nebegyvenamas. 1888 g. JAV lietuvių visuomenės veikėjas V. Stulpinas, 1937 g. tautodailininkas keramikas A. Milevičius.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal