PAKALNIŠKIŲ TVENKINYS

PAKALNIŠKIŲ TVENKINYS – nenutekantis vandens telkinys, susidaręs Kruopių sen., Pakalniškių k., karjere, kuomet baigus kasti žvyro ir smėlio sluoksnį, dauba savaime prisipildė vandens. Tvenkinio ilgis 450 m, plotis iki 290, plotas 11,1 ha, kranto linija 1,59 km. Supa Pakalniškių mšk., vakarų puse praeina kelias Šiauliai – Naujoji Akmenė; nutraukus kasybos darbus, susiformavo poilsiui tinkamos zonos.

Inf.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas. Lietuvos tvenkiniai.

< Atgal