PAKELTIENĖ Aldona

Aldona Pakeltienė

PAKELTIENĖ Aldona (g. 1934 06 01 Keblių k., Šiaulių r.) – medicinos felčerė, choreografė. 1953 baigė Viekšnių vid. m-lą, 1957 – Kauno 1-ąją medicinos m-lą. Nuo 1957 dirbo Akmenės r. centrinėje ligoninėje vyr. med. seserimi, greitosios med. pagalbos tarnybos felčere; nuo 1978 – Naujosios Akmenės 2-osios („Saulėtekio“) vid. m-los felčerė. Nuo 1970 mokė įvairaus amžiaus moksleivių tautinių šokių kolektyvus, jos parengti kolektyvai nuo 1975 dalyvavo 8 Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, rajono meno šventėse, koncertavo Lietuvos miestuose ir rajonuose, 1975, 1977, 1980, 1985 ir 1987 pripažinti Lietuvos dainų švenčių konkursų prizininkais ir laureatais, Lietuvos jaunimo tautinių šokių konkurso „Aguonėlė 2000“ laureatais. 1975 apdovanota Meno saviveiklos žymūnės ženklu, 1985 – Lietuvos kultūros žymūnės ženklu, suteiktas Liaudies švietimo pirmūnės garbės vardas, nuo 2000 – Akmenės r. Garbės pilietė. „Vienybės“ laikraščio skaitytojų išrinkta į populiariausių 2000 Akmenės r. žmonių penketuką; už 1999 programas jai įteiktas Lietuvos liaudies kultūros centro prizas „Aukso paukštė“. Tautinių tokių išmokė per 1000 vaikų ir jaunuolių, pati sukūrė 18 originalių šokių.

< Atgal