PAKEMPINIAI

PAKEMPINIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 7 km į p. v. nuo Naujosios Akmenės, prie Akmenės – Klykolių kelio. Plotas 899, 37 ha. P. prieina Lebelių pelkė ir durpynas. Prateka Bradaulis. Išlikusios kapinaitės. 1923 buvo 22 ūkiai su 151 gyv., iki 1972 veikė prad. m-la. 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Slančiauskų, Šiurkų ir Žakių šeimas (10 asmenų), 1949 – Deniušių, Jasaičių šeimas (9 asmenis), V. Pračkauskaitę ir O. Putrienę. Tremtyje mirė Liudas Žakys ir Pranas Slančiauskas. 1941 birželio sukilimo dalyvis Vincas Šiurkus suimtas 1947 Klaipėdoje, nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties, Vladas Putrius suimtas 1946, nuteistas 10 m. lagerių, mirė kalinamas. 1950 – 1960 buvo apylinkės centras, tačiau būstinė buvo Judrelių k. 1959 buvo 96 gyv., 1970 – 118 gyv. Melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo: 1981 bebuvo 13 ūkių su 42 gyv., 1999 – 14 ūkių su 29 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 6 asmenys. Pakempiniuose 1926 g. spaudos ir radijo žurnalistas V. Dargis, 1944 mirė ir kapinaitėse palaidotas visuomenės veikėjas D. Šidlauskas-Visuomis. 2004 prijungtos Galmančių, Venciškių ir Liepynų k. teritorijos.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3 – 4.

< Atgal