PALČIAUSKAS Aleksandras

PALČIAUSKAS Aleksandras (1896 10 25 Šiliškių k., Papilės sen. – 1976 01 22 Šiauliuose) – kairiųjų pažiūrų kultūros darbuotojas ir visuomenės veikėjas, 1908 dalyvavo Papilėje leidžiant slaptą prieš carinę Rusijos valdžią nukreiptą laikraštėlį „Žarija“, po I pas. karo gyveno Šiauliuose, vadovavo „Kultūros“ knygynui, reiškėsi kaip laisvamanis.

< Atgal