PALIONIS Mindaugas

Mindaugas Palionis

PALIONIS Mindaugas (g. 1973 01 28 Ventos mst.) – teologas, labdaros ir paramos priklausomybių prislėgtiems organizatorius. Mokėsi Ventos vid. m-loje, 1992 baigė Buivydiškių aukštesniąją ž. ū. m-lą, 2006 – evangeliškosios teologijos bakalauro studijas Klaipėdos u-te. Nuo 1992 dirbo Savanoriškos krašto apsaugos Šiaulių batalione kinologu. Žuvus tarnybiniam šuniui, nutraukė tarnybą, vertėsi sportinių žirgų auginimu. Nuo 1995 – Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius, nuo 2018 – Lietuvos kariuomenės evangelikų kapelionas. 2004 įsteigė labdaros ir socialinės paramos centrą „Prieglobstis“ iš priklausomybių besivaduojantiems asmenims, išplėtojo šios struktūros veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Daugiau kaip 15 m. dalyvauja labdaros organizacijos „Samariečio krepšys“ akcijose, išdalijo per 10 tūkst. dovanėlių socialinės atskirties prislėgtoms šeimoms. Kaip teologas, pamokslauja ne tik Lietuvos, bet ir Suomijos, Norvegijos, Vokietijos evangelikų parapijose, Londono lietuvių parapijoje. Lietuvos ambasados Londone 2015 pakviestas pranešėju į maldos pusryčius. Laikraščio „Šiaulių kraštas“ skaitytojų išrinktas kilniausio poelgio nominacijos laureatu, 2015 – Akmenės r. laikraščio „Vienybė“ konkurso „Metų darbai ir žmonės“ laureatas, 2017 – apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Inf.: Ruškys V. Pastorius gelbėja alkoholikus, Šiaulių kraštas, 2006, birželio 3; Sejavičienė J. Aukštai pasistiebė gerųjų darbų medis, Vienybė, 2015, sausio 10.

< Atgal