PALIŪKAS Jonas

Kunigas Jonas Paliūkas

PALIŪKAS Jonas (1913 10 24 Varakiškių k., Panevėžio r. – 1990 02 04 Tveruose) – katalikų kunigas, sovietinės valdžios politinis kalinys, liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius ir užrašinėtojas. 1932 už veiklą ateitininkų d-joje tautininkų valdžios pašalintas iš Panevėžio gimnazijos, kunigu tapo 1942, o 1943 teologijos licenciato laipsniu baigė Vytauto Didžiojo u-tą. Vikaras, kapelionas Varėnos I, Ukmergės, Marijampolės parapijose, nuo 1947 – vikaras Žemaičių Kalvarijoje, nuo 1949 – Janapolės klebonas; 1950 sovietinės okupacinės valdžios areštuotas, nuteistas 10 m., kalėjo Tiumenės, Kemerovo, Mordovijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą klebonas Medingėnuose, nuo 1965 altarista Akmenėje, nuo 1969 – Aleksandrijos, vėliau Klykolių klebonas, nuo 1978 – altarista Tveruose. Sudarė didelį „Liturginį maldyną“ (1968, antras leid. 1984), kūrė ir užrašinėjo giesmes, parengė giesmynėlį vaikams, paliko didelį pluoštą pamokslų tekstų ir gausų nufilmuotų bažnytinių bei civilinių renginių archyvą.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias; Katalikų kalendorius žinynas 1991.

< Atgal