PAPARTYNĖS MALŪNAS

Papartynės slėnyje dabar mažoji hidroelektrinė

PAPARTYNĖS MALŪNAS – buvęs vandens malūnas deš. Ventos krante. Pastatas statytas 1867. Nuo XIX a. priklausė Joniškių giminei, 1934 įsigijo Augustaičių malūno savininko Š. Vilko brolis Isaakas Vilkas, žuvęs 1941 Jonaičių miške. Nebuvo perkrautas darbu, iki II pas. karo mokesčiai malūnui skaičiuoti kaip už 10 ha žemės, turėjo prievolę taisyti 25 m kelio (tuo tarpu Augustaičių malūnas privalėjo taisyti 50 m., Papilės – 150 m). Malė iki 1953, vėliau neeksploatuotas, apleistas; 2004 UAB „Rudikių malūnas“ įrengė nedidelę hidroelektrinę, pakeisdamas objekto pavadinimą. 2010 pagamino 0,41 GWh elektros energijos. Siūlomas vandens turizmo maršrutas valtimis nuo Papartynės iki Viekšnių vandens malūno. Deš. Ventos krante, priešais malūną, lankymui įrengta juros periodo atodanga, kurioje gausu fosilijų.

Inf.: Papilė, t. 1; Pusčius A. Vadinkime tikraisiais vardais, Vienybė, 2001 vasario 6.

< Atgal