PAPILĖS AMBULATORIJA

PAPILĖS AMBULATORIJA – viešoji Akmenės savivaldybės įstaiga, teikianti nemokamas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. Tęsia senas sveikatos paslaugų tradicijas Papilės krašte. 1895 Papilėje įsteigta apylinkės ligoninė. Iki II pas. karo dirbo gydytojai, odontologai, akušerės. Hitlerinės okupacijos metais veikla nutrūko, palaipsniui atkurta po karo. Iki 1963 buvo gimdymo ir terapiniai skyriai (25 lovos). 1967 nuo ligoninės atskirta ambulatorija, 1968 vėl abi įstaigos sujungtos į 25 lovų apylinkės ligoninę, ir ambulatoriją, kuri su medicinos punktais aptarnavo 5247 gyventojus. 1977 ligoninės stacionaro veikla nutraukta, ligoninė pertvarkyta į Papilės ambulatoriją. 1987 ambulatorijai pastatytos naujos patalpos, kuriose įsikūrė ir vaistinė. 1995 įkurtas rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kuriam pavaldi tapo ir Papilės ambulatorija su Klaišių, Daubiškių Eglesių ir Kairiškių medicinos punktais. 1997 suteiktas juridinio asmens statusas, reorganizuota į viešąją įstaigą. 2015 buvo 13 darbuotojų, tarp jų 2 bendrosios pagalbos gydytojai, odontologas, 5 bendruomenės slaugytojos. Buvo prisirašę 2581 gyventojas. Vyr. gydytojas G. Masevičius (nuo 1987).

Inf.: Masevičius G. Papilės apylinkės medicinos tarnyba. Papilė, t. 1; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal