PAPILĖS APYLINKĖ

PAPILĖS APYLINKĖ – sovietinės santvarkos administracinis padalinys. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT įsaką dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Skiriami apylinkių komitetai veikė iki 1941 06 22 ir po 1944 rudens iki 1948 01 18 įvykusių rinkimų. Juose išrinkta 7 deputatų apylinkės t-ba 2,5 m. kadencijai. Pokariu buvusios smulkios apylinkės vėliau buvo stambinamos, jungiamos. Prie Papilės apylinkės 1954 prijungta Barvydžių ap-kė ir dalys Draginių bei Vienrankių ap-kių, o Papilės ap-kės dalis perduota Urbonaičių apylinkei. 1963 01 12 stambinant apylinkes, prijungtos Klaišių, Urbonaičių ap-kės ir dalis Šiaudinės ap-kės, o 1986 – dalis Kairiškių ap-kės. Teritorijoje 1986 buvo S. Daukanto kolūkis, Papilės paukštininkystės tarybinis ūkis, Akmenės vaikų internato pagalbinis ūkis, Papilės ir Viliošių girininkijos. 1990 tapo žemesniosios pakopos savivaldybe, pirmieji ir vieninteliai demokratiški rinkimai įvyko 1990 03 24. Rinkimai vyko mažoritarine sistema, taryba viršaičiu išrinko A. Vaičių, tačiau tarybos teisės buvo ribotos. 1994 07 07 priėmus Lietuvos savivaldos įstatymą, įvesta skiriamo seniūno pareigybė, buvusios apylinkės teritorijoje įsteigta seniūnija, seniūnu paskirtas buvęs viršaitis A. Vaičius.

< Atgal