PAPILĖS GELEŽINKELIO STOTIS

Papilės geležinkelio stotis

PAPILĖS GELEŽINKELIO STOTIS – tranzitinė stotis, veikianti nuo 1871 09 14, kai prasidėjo traukinių eismas geležinkeliu Liepoja – Kaišiadorys. 1905 stočiai priklausė 2833 varstai kelių, buvo 40 kvadratinių sieksnių „keleivių namas“, su išoriniu pasauliu siejo 4 laidai ir 1 telegrafo aparatas. 1913 buvo 13 darbuotojų, parduoti 22659 bilietai keleiviams, pakrauta 188 tūkst. pūdų krovinių. Po 1990 tarnauja tik kaip keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo bei sąstatų prasilenkimo punktas, nes prekių srautai neformuojami. Iki II pas. karo pastatyti prekių sandėliai. 1941 06 14 ir po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia naudojo tremiamų šio krašto gyventojų grūdimui į vagonus.

Inf.: Žeimantas L. V. Papilės geležinkelio stotis 1871 – 1940 metais. Papilė, d. 1

< Atgal