PAPILĖS GIRININKIJA

PAPILĖS GIRININKIJA – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio (iki 2018 – Mažeikių miškų urėdijos) struktūrinis padalinys. Suskirstyta į 2 eiguvas ( Šemetaičių ir Vervedžių ). Administruoja, eksploatuoja ir ugdo 6392 ha miškų, iš jų 3521 ha valstybinių, teritorijoje yra 2830 ha privačių miško valdų. Yra 21 ha II grupės (specialios paskirties) miškų, 242 ha III grupės – apsauginių ir 3258 ha IV grupės – ūkinių miškų. Per metus vidutiniškai iškerta 10 – 12 tūkst. kietmetrių medienos, paruošia apie 1000 kub. m biokuro. 1999 – 2006 m. iškirsta 491 ha, atsodinta 408 ha, kai kurie plotai palikti savaime atželti. Girininkai: V. Činčiukas (1974 – 1993), K. Eibutis (1993-2006), A.K. Kulikauskas ( 2006-2016) ,D. Godelis (nuo 2016m.).

< Atgal