PAPILĖS PAUKŠTININKYSTĖS TARYBINIS ŪKIS

PAPILĖS PAUKŠTININKYSTĖS TARYBINIS ŪKIS – socialistinės žemės ūkio sistemos struktūra. Įsteigtas 1962 01 15, Šiaulių mėsos kombinato ūkį „Venta“ perdavus Žemės ūkio ministerijai ir sujungus su ekonomiškai silpnu „Pažangos“ kolūkiu. Naujas ūkis perėmė 5657 ha žemės, 905 galvijus, iš jų 354 melžiamas karves, 828 kiaules. 1966 tapo pavaldus prie Ž. ū. ministerijos įsteigtam Paukštininkystės trestui. Paukštininkyste ėmė verstis 1968, Gumbakiuose pastačius 7 tūkst. vietų vištidę ir patalpas 9 tūkst. viščiukų auginti. 1974 turėjo 58,2 tūkst. paukščių, iš jų 32,4 tūkst. dedeklių. Vertėsi ir augalininkyste bei gyvulininkyste. 1980 disponavo 5830 ha žemės naudmenų, tame skaičiuje 4315 ha ariamos. Augino 2220 ha javų ir prikūlė grūdų iš ha vidutiniškai po 16,6 cnt. Taip pat augino 225 ha linų ir 45 ha pašarinių šakniavaisių. Fermose turėjo 3187 galvijus, iš jų 955 melžiamas karves, iš kurių per metus primelžta vidutiniškai po 3069 kg pieno. Nuo 1979 nebelaikė kiaulių. Gamybos reikmėms turėjo 41 sunkvežimį ir 82 traktorius. Per metus uždirbo 3 mln. 173 tūkst. rub. piniginių pajamų, gavo 270 tūkst. rub. grynųjų pajamų. Buvo palankios sąlygos ūkio darbuotojams statytis gyvenamuosius namus, įdirbti sodybinius sklypus. Tad 1991 bendrovės darbuotojai nesutiko skirstyti ūkio turtą į 24 vadinamuosius komplektus. Ūkis buvo sėkmingai reorganizuotas į žemės ūkio bendrovę. Direktorius: V. Lapėnas.

Inf.: Barščiauskaitė S., Norbutas R. Papilės žemės ūkio bendrovė. Papilė, t. 1; Papilė širdyse ir likimuose; Papilės paukštininkystės tarybinis ūkis švenčia savo dvidešimtmetį. Vienybė, 1982, sausio 28.

< Atgal