PAPILĖS SENIŪNIJA

PAPILĖS SENIŪNIJA – administracinė teritorinė struktūra, įsteigta buvusios  Papilės apylinkės teritorijoje 1994, vykdant LR vietos savivaldos įstatymą. Seniūnas Antanas Vaičius (nuo 1990 dirbo apylinkės viršaičiu). Plotas 238 km2, 2011 buvo 3183 gyv., 2018 gyv. vietą deklaravo 2874 asmenys.  Priklauso Papilės mstl. ir 68 kaimai, iš kurių 25 nebeturintys gyventojų; 56,4 proc. teritorijos užima ž. ū. naudmenos, 35,3 proc. – miškai, 8,3 proc. – vandens telkiniai ir kitokios paskirties žemės. Prateka Venta, Virvytė, Eglesys, Uogys, Avižlys, Pragalvis. Yra S. Daukanto g-ja, kultūros namai, ambulatorija, Akmenės krašto muziejaus padaliniai S. Daukanto ir Lazdynų Pelėdos muziejai, kaimo turizmo sodyba, geležinkelio stotis, Papilės ž. ū. b-vė ir UAB IDAVANG Skabeikių padalinys. Veikia Papilės mstl. ir 7 kaimų bendruomenės, „Paramos“ ir „Atgaivos“ klubai. Didelė teritorijos dalis patenka į Ventos regioninį parką. 1660 – 2020 seniūnas Antanas Vaičius, nuo 2020 – Jūratė Šiurkuvienė

< Atgal