PAPILĖS ŠEŠIOLIKAKAMIENĖ LIEPA

Papilės šešiolikakamienė liepa – gamtos paminklas
Nuotr. J. Strazdausko

PAPILĖS ŠEŠIOLIKAKAMIENĖ LIEPA – valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas Papilės mstl. parke, deš. Ventos u. krante, Ventos kraštovaizdžio draustinyje. Mažalapė liepa, iš bendro kelmo iki 1982 augo 16 kamienų. Aukštis apie 23 m. Likę 13 sveikų kamienų ir 1 vėtros nuverstas, tačiau gyvybingas. Vadinta „Dvylika brolių“. Spėjamas amžius apie 150 – 160 m. Yra žinoma, kad 1870 V. Butkevičius deš. Ventos u. krante užveisė parką, dauguma jo medžių išnykę. 1960 paskelbta gamtos paminklu, 1987 – respublikinės reikšmės gamtos paminklu.

< Atgal