PAPILĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia

PAPILĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA – Romos katalikų bažnyčios kulto pastatas Papilės mstl. centre, ant aukšto deš. Ventos u. kranto. Pasak M. Valančiaus, pirmoji bažnyčia Papilėje buvusi pastatyta 1493 vyskupo Martyno II rūpesčiu, tais pat m. karalius Jonas Albrechtas jai skyrė turto. Perstatyta 1791. Bažnyčiai 1806 priklausė Auksūdžio, Barystės ir Kalniškių kaimai, 1804 – 1862 veikė parapinė m-la; Papilės dv. iki 1842 priklausė žemaičių vyskupams. Surinkus pusę reikalingų lėšų, 1879 gautas Kauno gubernatoriaus leidimas remontuoti senąją medinę bažnyčią, pasinaudojusi ta dingstimi, parapija pasistatė neogotikinę raudono mūro kryžminio plano dviejų bokštų bažnyčią. Statybos darbus organizavo klebonas J. Ambrazevičius. Plytas sienoms gamino Vienrankių k. buvusi plytinė, mediena imta iš netoli mstl. buvusio Spanguolinės mšk. Mūrijimui ir kt. statybos darbams vadovavo latvių kilmės meistras Bliumas. 1915 karo veiksmų metu išgriauta siena, nuardytas stogas, sunaikinti vargonai, remonto darbai truko iki 1920; 1944 hitlerinės kariuomenės artilerija nugriovė bokštus, nes viename jų neva buvo raudonosios armijos stebėjimo punktas. Bokštai visiškai atstatyti 1992, tais pat m. atkastas II pas. karo išvakarėse paslėptas 200 kg sveriantis varpas. Šventoriaus tvora akmenų mūro, šventoriuje palaidoti bažnyčios statytojas J. Ambrazevičius, taip pat J. Butkus, P. Razutis ir keletas kitų čia mirusių kunigų.

Inf.: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4.

< Atgal