PAPILĖS ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

PAPILĖS ŠV. JUOZAPO PARAPIJA – Romos katalikų bažnyčios struktūrinis padalinys, kuriam priskirti Papilės mstl. ir 68 Papilės sen. kaimai. Iki Šiaulių vyskupijos įkūrimo ir dekanatų teritorijų perskirstymo pagal administracinius rajonus priklausė Kuršėnų dekanatui. Pastaraisiais dešimtmečiais parapijoje darbavosi kunigai J. Paulauskas (nuo 1984), V. Skiparis (nuo 1988), J. Bučelis (nuo 1996), A. Orantas (nuo 2002), D. Židackas (nuo 2005 m.), J. Jucys (nuo 2010 m.), R. Marozas (nuo 2018). Parapijos dvasininkai aptarnauja Kruopių ir Šiaudinės parapijas.

< Atgal