PARAGIŲ MIŠKAS

PARAGIŲ MIŠKAS – 2 miškų plotai ir Paragių sodybos parkas Papilės sen. Bendras plotas 9 ha. Medynų amžius apie 50 m. Vyrauja beržynai.

< Atgal