PARAMA

„PARAMA“ – Papilės sen. neįgaliųjų klubas, įsteigtas 2002 ir vienijantis 260 tikrųjų narių, o paramą teikiantis apie 500 seniūnijos neįgalių gyventojų. Vykdydamas tęstinį projektą „Neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas bendruomenės pastangomis“, siekia mažinti neįgaliųjų atskirtį, teikti materialinę ir buitinę paramą. Klubas turi įsigijęs sportinio ir mankštos inventoriaus, gali teikti kirpyklos ir skalbyklos paslaugas, organizuoja paskaitas, ekskursijas, turi dienos užimtumo centrą. Pirmininkė Irena Lingienė.

< Atgal