PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ BROLIJA

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ BROLIJA – Dievui pašvęsto gyvenimo forma, katalikų bendruomenė, užsibrėžusi sekti šv. Pranciškaus idėjomis ir jas įgyvendinti. Skirtingai nuo Pranciškonų ordino, kuriam priklauso vienuoliai, Pasauliečių pranciškonų ordino nariai yra paprasti tikintieji. Pirminės ordino struktūros – brolijos. Ordinas veikia 112 šalių. Lietuvoje atkurtas po 1990. Telšių vyskupijoje atkurtas vyskupo J. Borutos 2005 10 31 dekretu. Naujosios Akmenės brolijoje 2017 buvo 10 narių ir 4 kandidatai. Brolijos vadovai – ministrai – rotacijos tvarka renkami kas 3 m.

Inf.: Jonikienė R. Iš gyvenimo sugrįžtama prie Evangelijos, kad mokytumės vėl eit į gyvenimą. Vienybė, 2017, sausio 18.

< Atgal