PAŠKEVIČIENĖ Agnė

PAŠKEVIČIENĖ Agnė (mirė 1999 Monrealyje, Kanada) – išeivijos pedagogė, kultūros veikėja. Kilusi iš Kinkių, 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno Kanadoje. Monrealyje – lietuvių šeštadieninės mokyklos mokytoja, tautiečių šventėse atlikdavo lietuvių kompozitorių ir Vakarų muzikos klasikų dainas. Palaikai perlaidoti tėviškėje.

< Atgal