PAULAUSKAS Leonas

Leonas Paulauskas

PAULAUSKAS Leonas (g. 1937 07 08 Kulų k., Skuodo r.) – pedagogas, fizikas, technologijos mokslų daktaras. 1955 baigė Akmenės vid. m-lą, iki 1960 studijavo Šiaulių ped. i-te, 1963 baigė Kauno politechnikos i-to Šiaulių vakarinį f-tą. Nuo 1963 dėstė šiame f-te, mokėsi aspirantūroje, nuo 1970 – šio f-to dekanas, sovietinės valdžios ideologinių struktūrų priverstas palikti dėstytojo darbą, nuo 1974 – Šiaulių televizorių g-los konstruktorius, nuo 1977 – jos Mokslinio tyrimo sektoriaus vyr. mokslinis bendradarbis, nuo 1983 – Šiaulių u-to Braižybos ir darbų k-ros vyr. dėstytojas, nuo 1988 – šios k-ros vedėjas, docentas, nuo 1997 – Taikomosios dailės ir technologijų k-ros vedėjas, nuo 1999 – šios k-ros skyriaus vedėjas, doc., nuo 2000 buvo Menų f-to dekanas, buvo išrinktas Šiaulių u-to darbuotojų profsąjungos k-to pirmininku. Parengė leidinius „Klasikiniai mechanikos uždaviniai“, „Kietojo kūno mechanika“, „Matematiniai metodai bendrosios fizikos kursui aukštojoje technikos mokykloje“, laboratorinių darbų ir paskaitų konspektų, uždavinynų.

< Atgal