PAVADAKSČIAI

PAVADAKSČIAI – buvęs kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., kair. Vadaksties u. krante. 1923 buvo 29 sodybos su 192 gyventojais. Dominavo vidutiniai mišrūs ūkiai. Jau 1944 11 28 sovietiniai saugumo organai suėmė 1941 m. birželio sukilimo dalyvį J. Paplauską, karo tribunolas jam skyrė 20 m. katorgos ir 5 tremties; J. Jakubauskas nuteistas 10 m. lagerio ir 5 metams tremties. 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė V. Čerkaso, J. Garbenio ir S. Grybausko šeimas (16 asmenų), tremtyje mirė P. Garbenis, O. Garbenienė ir R. Goncerauskas. Nugriovus vienkiemius ištuštėjo ir 1984 07 25 panaikintas. Teritorija 2004 prijungta prie Kivylių k. 1934 gimė kardiologas, profesorius P. Grybauskas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2, 4, Grybauskas P. Likimo smūgiai ir dovanos. Pirmoji knyga.

< Atgal