PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS – Akmenės r. savivaldybės viešoji įstaiga pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Įregistruotas 1997 11 11, reorganizavus buvusią Akmenės rajono centrinę ligoninę. Įsteigtas Naujosios Akmenės mst., buvusioje rajono centrinės ligoninės poliklinikoje. Filialai: Akmenės poliklinika, Agluonų, Alkiškių, Jučių ir Kivylių medicinos punktai, nuo 2016 struktūroje ir Psichikos sveikatos priežiūros centras. 2015 buvo prisiregistravę 10281 asmuo, juos aptarnavo  58 centro darbuotojai, per metus užregistruoti 76877 pacientų apsilankymai. Asignavimai pagrindinei veiklai siekė 723 tūkst. Eur. Vyr. gydytojas E. Šimkūnas (nuo 1997), V. Sungailienė (nuo 2013); kolegialūs valdymo organai – stebėtojų taryba, medicinos etikos komisija, gydymo taryba ir slaugos taryba.

< Atgal