PLEVOKAS-JUOZAPAVIČIUS Justinas

PLEVOKAS-JUOZAPAVIČIUS Justinas (buvo g. 1908 01 25 Panevėžyje) – karininkas, mokytojas. 1927 baigė Panevėžio mokytojų s-ją. Nuo 1928 pradinės m-los vedėjas Marijampolės apskr., nuo 1930 – Klykolių prad. m-los vedėjas. Nuo 1936 – karininkas 3 pėstininkų pulke. Liko tarnyboje Lietuvos kariuomenę reorganizavus į raudonosios armijos 29 šaulių teritorinį korpusą. Kilus Vokietijos – TSRS karui, iš raudonosios armijos pasitraukė. 1945 gegužę iš Kuršo laivu pasitraukė į Švediją, jos išduotas sovietinei valdžiai, tolesnis likimas nežinomas.

Inf.: LKK, t. 6, 9.

< Atgal