POLUPUU Valerija

Valerija Põlupüü

POLUPUU Valerija (Põlupüü, Šležaitė; g. 1928 09 06 Rimšių k., Papilės sen.) – Estijos lietuvių bendruomenės veikėja. Baigė 1945 Šiaulių mergaičių g-ją, mokėsi Klaipėdos ir Vilniaus aukštesniosiose muzikos m-lose. Nuo vaikystės turėjo puikų balsą, Mokydamasi dainavo Klaipėdos muzikinio teatro chore, Vilniuje – kompozitoriaus K. Kavecko vadovaujamame Lietuvos valstybiniame chore. Slėpdamasi nuo KGB represijų, 1948 išvyko į Taliną, ištekėjusi ir pramokusi estų kalbos, dainavo Talino operos ir baleto teatro bei Talino muzikos a-jos choruose, dėstė muziką mokyklose. Daugiau kaip 17 m. buvo renkama Estijos lietuvių bendruomenės valdybos nare, ilgametė Talino Šv. Petro ir Pauliaus katedros sekretorė bei iždininkė, 1991 apdovanota Popiežiaus bronzos medaliu.

Inf.: Papilė, t.2; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal