PRAGALVOJŲ MIŠKAS

PRAGALVOJŲ MIŠKAS – priskirtas Papilės gir., yra į p. nuo Mantartiškių k., Akmenės sen., pavadinimas perėjęs nuo Pragalvojų k. Pietvakariuose pereina į Vervedžių mšk. Kerta Šaltiškių – Naujosios Akmenės glž. linija, prateka Gaižupis, Pragalvis. Teritorijoje buvo arba baigia išnykti Velnio, Druskos, Leizarinė pelkės; buvo Pragalvojų ir Jonlaukių k. Plotas 517 ha. Vyrauja eglynai ir beržynai, medynų amžius įvairus, dideli plotai privatizuoti, intensyviai eksploatuojami.

< Atgal