PURVIAI I

PURVIAI I – kaimas Ventos sen., į š. nuo Ventos mst., abipus Ventos u. Nebetekęs pavadinime skaičiaus ir vadinamas tiesiog Purviais. Kerta Šiaulių – Mažeikių kelias ir glž., teritorijoje į Eglesį įteka Vervedys, o Eglesys – į Ventą. 1923 buvo 21 ūkis su 193 gyv. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia iš abiejų Purvių kaimų ištrėmė 11 šeimų (iš viso 43 asmenis). Tremtyje mirė J. Pikevičius ir jo duktė Cecilija Pikevičiūtė. 1959 buvo 110 gyv., 1970 – 104 gyv.; ilgą laiką buvo  „Pavenčių“ kol. centras. Kolūkį panaikinus, jo centrą užėmė Ventos mst. gyv. namai, gyventojų garažai. 1981 bebuvo 12 ūkių su 27 gyv., 1999 – 3 ūkiai su 9 gyv. Kunigas V. Gauronskis gimtajam kaimui įamžinti 1995 pastatydino kryžių. 1929 g. pedagogas ir literatas S. Ablingis, 1938 – Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkas, Romos katalikų parapijų steigėjas ir bažnyčių statytojas Rusijos Kaliningrado srityje, Akmenės r. Garbės pilietis A. Gauronskas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal