PURVIŲ ATODANGA

PURVIŲ ATODANGA – valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas Viliošių k. teritorijoje, deš. Ventos u. krante. Atsidengia kvartero sistemos viduriniojo Nemuno periodo nuogulos. Aukštis 3,6 m, ilgis – 20 m, plotas 0,1 ha. Vyrauja molio, dumblo, smulkaus ir labai smulkaus smėlio nuogulos. Geologų aptikti moliuskų kiautų tyrimai datuojami 34 – 35 tūkst. m. Labai reta atvira Kvartero periodo viduriniojo Nemuno epochos (kai šiose vietovėse vyravo arktinis klimatas) atodanga.

Inf.: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras.

< Atgal