PURVIŲ GAMTINIS REZERVATAS

PURVIŲ GAMTINIS REZERVATAS – valstybės saugoma teritorija Akmenės ir Mažeikių r., Ventos regioninio parko ir Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių gir. teritorijoje. Paskirtis – išsaugoti unikalų gamtinį kompleksą: Uogio upelio atkarpą su natūraliu slėniu ir salpinėmis pievomis, brandžiais eglynais ir drebulynais, augalijos ir gyvūnijos įvairovę. Rezervate auga į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti meškiniai česnakai, vyriškosios bei šalmuotosios gegužraibės, peri ereliai rėksniai, žaliosios meletos, juodieji gandrai, gausi vabzdžių įvairovė. Plotas 108,7 ha, iš jų 108 ha – Akmenės r. Dominuoja I grupės valstybiniai miškai.

Inf.: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras.

< Atgal