PURVIŲ MIŠKAS

PURVIŲ MIŠKAS – didelis miškas abipus Ventos u., Papilės, Akmenės ir Viekšnių sen., nusidriekę nuo Ventos mst. iki Kairiškių. Kerta Šiaulių – Mažeikių ir Ventos – Naujosios Akmenės keliai, r. prieina prie Ventos – Naujosios Akmenės glž. Miško teritorija prateka Uogys. Plotas apie 3130 ha. Vyrauja. spygliuočiai, daug pušynų, medynų amžius – nuo jaunuolynų iki brandžių. Dirvožemiai nevienodo drėgnumo ir derlingumo. Dalis priskirta Ventos reg. parkui. Miško teritorijoje yra Purvių botaninis draustinis, 26 ir 17 kvartaluose – Purvių gamtinis rezervatas, vakarų pakraštyje – Apžadų kapeliai. Po II pas. karo telkėsi gausios rezistencijos kovotojų pajėgos.

< Atgal