PŪSTAUČIUS

PŪSTAUČIUS – miškas buv. Jonlaukių k. teritorijoje, Papilės sen. Kadaise buvusi dykynė, ilgainiui užsodinta mišku. 1944 vasarą, kaudamiesi su hitlerinės Vokietijos kariuomene, čia buvo įsitvirtinę raudonosios armijos daliniai.

< Atgal