PUZARAS Jonas

PUZARAS Jonas (buvo g. 1864 04 30 Kanteikių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) valstietis, okupacinės carinės Rusijos valdžios uždraustų lietuviškų knygų laikytojas. 1904 03 02 kratos metu pas jį rasti 5 lietuviškos spaudos leidiniai. Lietuviškos knygos namuose nebuvo slepiamos nuo vaikų, kurie jų nusinešdavo ir į Menčiuose buvusią prad. m-lą.

Inf.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904.

< Atgal