PUZARAS Petras

Kunigas Petras Puzaras

PUZARAS Petras (1929 06 27 Jačionių k., Ukmergės r. – 2006 02 28 Šventojoje) – katalikų kunigas, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos u-tų profesorius. 1948 baigė Ukmergės g-ją, 1953 – Kauno kunigų seminariją, 1952 09 21 įšventintas kunigu. Nuo 1953 Telšių katedros, nuo 1956 – Tauragės vikaras, nuo 1957 – klebonas Viešvilėje ir Vilkyškiuose, nuo 1962 – Skuode, ten tarnaudamas neakivaizdžiai studijavo Teologijos f-te prie Kauno kunigų s-jos, nuo 1969 – teologijos licenciatas; nuo 1975 – Akmenės klebonas ir Mažeikių dekanato vicedekanas, nuo 1981 – Tauragės klebonas ir dekanas, 1996 – 2005 – šv. Antano religijos studijų i-to prie Vytauto Didžiojo u-to Katalikų teologijos f-to direktorius Kretingoje; nuo 2004 gyveno Šventojoje. 1974 parengė ir apgynė teologijos mokslų daktaro disertaciją „Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla“, jos pagrindu 1992 išl. to paties pavadinimo monografiją, 1995 nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis. Nuo 1990 – Telšių kunigų seminarijos moralinės teologijos dėstytojas ir studijų prefektas, nuo 1993 – Popiežiaus rūmų kapelionas monsinjoras. P. Puzaras buvo subtilus pamokslininkas, daug nuveikė ugdydamas Telšių vyskupijai katechetus, organizuodamas jų kursus; buvo Klaipėdos u-to profesorius. Tarnaudamas Akmenėje, įvedė bažnyčioje centrinį šildymą, išgrindė šventoriaus takus, vėliau ne kartą lankėsi parapijos šventėse.

Inf.: XXI amžius, 2006 kovo 10.

< Atgal