RACEVIČIENĖ Stasė

Stasė Racevičienė

RACEVIČIENĖ Stasė (g. 1949 12 22 Petronėlių k., Pakruojo r.) – ekonomistė. 1964 baigė Diržių (Pakruojo r.) aštuonmetę m-lą, 1968 – Panevėžio politechnikumą, 1970 eksternu baigė Akmenės vid. m-lą, 1976 baigė studijas Vilniaus u-to Pramonės ekonomikos f-te. Nuo 1968 – Akmenės r. komunalinių įmonių kombinato inžinierė, nuo 1971 – Akmenės melioracijos statybos v-bos technikė, vyr. prekių žinovė, nuo 1977 – Akmenės r. buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate: ekonomistė, planavimo ir ekonomikos skyriaus viršininkė, nuo 1990 – Akmenės r. savivaldybės Ekonomikos, 1997 – 2015 – Vietinio ūkio ir turto skyriaus vedėja; 2015 aapdovanota žebnklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“.

Inf.: Vienybė, 2015 kovo 18.

< Atgal