RACINAITĖ Cipa

RACINAITĖ Cipa (buvo g. 1913 06 06 Vilniuje) – socialistinės sistemos administracinė darbuotoja. Nuo 1929 uždraustos pogrindinės komjaunimo org-jos narė, už priešvalstybinę veiklą nuo 1933 kalinta Panevėžio, Zarasų, Kauno, Ukmergės kalėjimuose, nuo 1938 buvo uždraustos LKP narė, už streikų ir mitingų organizavimą po 1938 kalinta, 1941 pasitraukė į TSRS gilumą, 1948 baigė Respublikinę partinę m-lą, dirbo įvairų administracinį darbą, 1951 – 1952 buvo pirmoji Akmenės r. laikraščio „Pergalės vėliava“ redaktorė. Po 1980 persikėlė į Vilniaus r.

< Atgal