RADIJAS

RADIJAS – informacijos perdavimas radijo bangomis. Atlieka visuomenės informavimo, pramogų, socialinio ugdymo, kultūros ir meno sklaidos, tarnybinio ryšio bei kitas funkcijas. Pirmoji radijo transliacija atlikta 1906 m. JAV, Lietuvoje – 1926 iš Kauno. Kaimuose, kur nebuvo elektros, plito paprasti detektoriniai radijo imtuvai, kuriuos nesunkiai pasigamindavo nagingesni meistrai. Vilniuje iki II pas. karo veikė radijo imtuvų g-la. Po II pas. karo stambios radijo ir televizijos imtuvų bei transliavimo įrangos gamyklos veikė Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje. Sovietinė okupacinė valdžia slopino demokratinių užsienio radijo stočių transliacijas TSRS tautų kalbomis ir plėtė bei intensyvino sovietinės valstybės radijo stočių veiklą. Trūkstant rinkoje pigių baterijomis maitinamų imtuvų, miestuose ir tankiau apgyventuose kaimuose vaduotasi laidinio radijo tinklais. Rajonuose ir miestuose buvo įsteigtos vietinio radijo redakcijos, rengusios laidas apie rajonų ir miestų aktualijas. Vis dėlto vietinės valdžios struktūros nesistengė uoliai vykdyti vietinio radijo šeimininkų funkcijas. Akmenės r. 1982 buvo 3905 vadinamieji radijo taškai, tačiau tik 839 tebuvo kaimo vietovėse. Apie 1970 išpopuliarėjo radijo sportas, aktyviai veikė Kuršėnų radijo sporto („lapių medžioklės“) entuziastai. Naujojoje Akmenėje veikė mėgėjų trumpųjų bangų radijo stotis. Tobulėjant radijo technikai, mažėjant radijo imtuvų gabaritams ir pereinant į radijo transliacijas trumposiomis ir ultratrumposiomis bangomis bei internetu, stacionarių radijo imtuvų rinka sunyko, susikūrė daug privačių radijo stočių regionų bei rajonų centruose. Steigiant radijo stotį Kaune bei rengiant pirmąsias Lietuvos radijo laidas, daug nuveikė Papilėje vaikystėje gyvenęs karininkas A. Jurskis. Kuriant pirmąją TSRS istorijoje magnetolą „Neringa“, mažo gabarito televizorius  „Šilelis“ bei vienijant kabelinės televizijos studijas, pasižymėjo iš Papilės kilęs radioelektronikos inžinierius P. A. Ruzgys. Akmenės rajono vietinio radijo redakcija buvo įsteigta 1965, vietinio radijo redaktoriai – A. Ercopas (1965 – 1978), S, Gajauskas.

< Atgal