RADUŠIS Kazys

Kazys Radušis

RADUŠIS Kazys (1891 03 04 Oranų k., Vilkaviškio r. – 1966 12 28 Naujojoje Akmenėje) – finansininkas. Baigė Marijampolės g-ją ir Kauno komercinę m-lą, Marijampolės g-joje neilgai dėstė matematiką, baigė Berlyno aukštąją prekybos m-lą, dirbo Vokietijos Diskonto banke, vadovavo Lietuvos ūkio banko skyriui Berlyne. 1924 išrinktas Lietuvos ūkio banko v-bos nariu, 1925 09 25 paskirtas Lietuvos žemės banko valdytoju. 1926 iš šių pareigų kairiųjų vyriausybės atleistas, bet 1927 03 28 Prezidento A. Smetonos vėl paskirtas Žemės banko valdytoju, juo dirbo iki 1940. Nuo 1929 dėstė žemės ūkio ekonomiką Žemės ūkio a-joje. 1940 07 27 sovietinės okupacinės valdžios atleistas, bet darbuotojams prašant, paliktas banko vyriausiuoju ekonomistu. Hitlerinės okupacijos metais ūkininkavo Noreikiškėse (Kauno r.), po 2-ojo pasaulinio karo kviestas dirbti TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikin4je kontoroje, tačiau atsisakė; dirbo savo ūkyje. 1947 nuteistas 3 m. lagerių, bet neteko sveikatos ir po 7 mėn. paleistas. 1951 ištremtas su šeima į Tomską (Rusija). Į Lietuvą grįžo 1961, gyveno Alytuje, keletą paskutinių gyvenimo metų – Naujosios Akmenės mieste, pas sūnų Jurgį. Palaidotas Akmenės kapinėse.

Aktyviai reiškėsi visuomenės gyvenime, 1919 kartu su bendraminčiais Kaune įkūrė šaulių kuopą, vienas iš AB „Maistas“ ir „Lietuvos cukrus“, Kauno lombardo, Lietuvos aeroklubo, Prezidento A. Smetonos stipendijų fondo steigėjų, ilgametis Lietuvos draudimo draugijos v-bos narys, nuo 1926 veikė Lietuvos ūkiui tirti d-joje, paskelbė publikacijų ekonomikos ir finansų klausimais.

Inf.: Sejavičienė J. Žmogus, saugojęs Lietuvos aukso fondą. Vienybė, 2016, gegužės 22, 25; Terleckas V. Lietuvos bankininkai.

< Atgal