RADYS Vytas

Radys Vytas

RADYS Vytas (Vytautas Radavičius; 1923 03 23 Akmenėje – 1985 12 27 Čikagoje, JAV) – sporto veikėjas, dainininkas. Baigė Plinkšių (Mažeikių r.) ž. ū. m-lą, 1944 pasitraukė į Vakarus, žaidė krepšinį, tinklinį, varžydavosi rutulio stūmimo rungtyje. Vokietijoje buvo sporto klubo „Sakalas“ v-boje, 1947 baigė fizinio auklėjimo mokytojų ir sporto instruktorių kursus, vėliau Čikagos De Paulo u-te studijavo buhalterinę apskaitą. Nuo 1949 gyveno Čikagoje (JAV), nuo 1951 buvo tenykščio lietuvių sporto klubo „Perkūnas“ pirmininkas, Kanados ir JAV lietuvių I olimpiadoje Toronte išrinktas į lietuvių Fizinio auklėjimo ir sporto k-tą. Apie 35 metus dainavo ansamblyje „Dainava“, atlikdavo solo partijas muzikiniuose spektakliuose, giedodavo bažnyčiose.

Inf.: JAV lietuviai, t.2.

< Atgal