RADZEVIČIUS Antanas

RADZEVIČIUS Antanas (1884 04 23 Vilkaičių k., Kruopių sen. – 1956 05 Perth Amboy mst., JAV) – chorų vadovas, vargonininkas, vargonų meistras. Mokėsi pas Kruopių parapijos vargonininką B. Burakauską, padirbėjęs Jiezne, Garliavoje ir kt. parapijose, meistriškumą gilino Kaune, pas kompozitorių J. Naujalį, įgijo vargonų montavimo patirties. 1905 emigravo į JAV, vadovavo chorams, rengė koncertus. Muzikos žinias gilino pas kompozitorių M. Petrauską, statė jo operetes, studijavo muzikos a-joje Niujorke. 1910 Njuarke įsteigė vargonų firmą, kuri su pertrauka gyvavo iki 1941, įrengė apie 100 vargonų lietuvių, lenkų ir kitose parapijose, prisidėjo steigiant Amerikos lietuvių Romos katalikų vargonininkų s-gą. Yra su choru ir kaip solistas įdainavęs plokštelių, įrašęs monologų.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2.

< Atgal