RAGOZINAS Ivanas

RAGOZINAS Ivanas (1928 12 28 Rusijoje – 2011 Maskvoje) – socialistinės ūkio sistemos darbuotojas. Baigė Voskresensko geležinkelininkų profesinę technikos m-lą, dirbo Voskresensko cemento g-loje. 1950 atsiųstas į Akmenės cemento g-los statybą, paskirtas geležinkelio cecho viršininku, vėliau išrinktas profsąjungos k-to pirmininku. 1968 paskirtas Akmenės statybinių medžiagų k-to direktorium, čia dirbdamas baigė mokymo kursą Vilniaus technologinio technikumo Naujosios Akmenės filiale. 1977 paskirtas Ignalinos statybinių medžiagų kombinato direktorium. Apie 1980 išvyko į Maskvą, ten mirė.

< Atgal