RAKAUSKAS Romualdas

Romualdas Rakauskas

RAKAUSKAS Romualdas (1941 08 19 Akmenėje – 2021 09 15 Kaune) – žurnalistas, fotomenininkas. Akmenėje praleido vaikystę, areštavus ir ištrėmus tėvą, hitlerinės okupacijos metu dirbusį Akmenės vlsč. viršaičiu, augo Anykščiuose, 1959 baigė Pikelių (Mažeikių r.) vid. m-lą, 1962 – žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Nuo 1959 – laikr. „Literatūra ir menas“, nuo 1963 – žrnl. „Mūsų gamta“ fotokorespondentas, nuo 1967 – žrnl. „Nemunas“ iliustracijų skyriaus redaktorius. „Nemunui“ tapus savaitraščiu, jam rengia fotografijos knygų apžvalgas. Nuo 1976 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos garbės narys, fotomenininkas, nuo 1980 – Lietuvos nusipelnęs žurnalistas, nuo 1997 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys. Apdovanotas 2004 LR Vyriausybės meno premija už reikšmingus darbus Lietuvos menui ir kultūrai bei Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2009 – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, įsimintiniausias 2007 Kauno menininkas. Surengė per 30 autorinių parodų, tarp jų Maskvoje, Rostoke, Saragosoje, Sofijoje, Briuselyje, 2010 – Akmenės krašto muziejuje. Išleido albumus „Vilniaus šiokiadieniai“ (1965) ir „Šalis ta Lietuva vadinas“ (1970, abu su A. Sutkum), fotopublicistikos kn. „Vilties šviesa“ (1983), albumus „Mūsų Kaunas“ (1976), „Naujoji Vilniaus architektūra“ (1982), „Žalgirio vyrai“ (su R. Požerskiu, 1987), „Žydėjimas“ (1993), „Pavasario mergaitės“ (1994), „Įkvėpimo žemė“ (1998) ir kt. R. Rakausko darbų yra įsigiję Prancūzijos nacionalinė biblioteka, Danielos Mrazkovos kolekcija Prahoje, fotografijos galerija „Canon“ Amsterdame, Tarptautinis fotografijos centras Niujorke, Lietuvos meno muziejai.

< Atgal