RAMANAUSKAS Juozapas

RAMANAUSKAS Juozapas (1856 Žiopelių k., Akmenės sen. – 1933 Laižuvoje) – visuomenės veikėjas, uždraustos lietuviškos spaudos bendradarbis ir platintojas. Mokėjo skaityti ir rašyti, kunigo poeto A. Vienažindžio pakviestas, 1875 – 1892 dirbo Laižuvos bažnyčios zakristijonu ir aktyviai reiškėsi bažnyčios statyboje. Po A. Vienažindžio mirties savo namuose įsteigė parduotuvę, aviliuose ir kitur slėpė iš knygnešių gaunamą lietuvišką spaudą, pats rašinius apie įvykius Akmenėje, Viekšniuose  siuntė „Tėvynės sargo‘, „Apšvietos“, „Ūkininko“ leidėjams, baustas už slaptą vaikų mokymą lietuviškai, Pirmojo pasaulinio karo metu išsaugojo du bažnyčios varpus.

< Atgal